Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2017

nowhere-girl
19:09
19:09
nowhere-girl
19:08
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viawishyouwerehere wishyouwerehere

April 13 2017

nowhere-girl
09:05
9148 db31
nowhere-girl
09:05
09:05
5128 3504 500
09:04
09:04
4798 383a 500
Reposted fromtwice twice viawishyouwerehere wishyouwerehere
09:04
4907 26ed 500

cahlmest:

mimohsa:

- i believe in you -

C.

Reposted fromtwice twice viawishyouwerehere wishyouwerehere
09:04
nowhere-girl
09:04
4298 58c1 500
Reposted frommollim mollim viawishyouwerehere wishyouwerehere

April 07 2017

08:34
6353 357e 500

unmodernman:

Beautiful beast

nowhere-girl
08:34
nowhere-girl
08:34

March 29 2017

nowhere-girl
20:48
7869 e01f 500
Reposted fromdusix dusix viapouler pouler

March 27 2017

nowhere-girl
13:29
Nie myśl o tym, jak długą drogę masz przed sobą. Nie mierz odległości między startem a metą. Takie rachuby powstrzymają cię przed zrobieniem następnego małego kroczku. Jeśli chcesz zrzucić 20 kilogramów, zamawiasz sałatkę zamiast frytek. Jeśli chcesz być lepszym przyjacielem, odbierasz telefon, zamiast go wyciszać. Jeśli chcesz napisać powieść, siadasz i zaczynasz od jednego akapitu. Boimy się poważnych zmian, ale zazwyczaj mamy dość odwagi, żeby zrobić następny, właściwy krok. Jeden nie-wielki krok, a potem kolejny. To wystarczy, żeby wychować dziecko, zdobyć dyplom, napisać książkę, spełnić swoje najśmielsze marzenia. Jaki powinien być Twój następny, właściwy krok? Nieważne, o co chodzi – po prostu zrób to.
— Regina Brett
13:28
5043 31c8
Reposted fromerial erial viaamerykanskieciacho amerykanskieciacho
13:27
nowhere-girl
13:27
2723 e34b
nowhere-girl
13:27
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl