Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

nowhere-girl
15:51
Reposted fromshakeme shakeme
nowhere-girl
15:51
2587 7498
Reposted frombotanyplay botanyplay viaperfectday perfectday
nowhere-girl
15:50
nowhere-girl
15:50
4719 677e
nowhere-girl
15:49
Panować nad sobą to największa władza.
— Seneka
nowhere-girl
15:48
2370 acde
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viaretaliate retaliate

February 15 2017

nowhere-girl
11:19
Reposted fromshakeme shakeme
nowhere-girl
11:19
Reposted fromshakeme shakeme

February 13 2017

nowhere-girl
22:30
5377 8b4c 500
Reposted frompanimruk panimruk viaazazel azazel
nowhere-girl
22:27
Walcz z tym. Walcz ze wszystkim, co chce pociągnąć cię w dół. Poddawanie się jest dla słabeuszy.
— Nalini Singh
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
nowhere-girl
22:26

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
22:25
nowhere-girl
22:25
2705 4cd5 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viaoxygenium oxygenium
nowhere-girl
22:24
6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate viaoxygenium oxygenium
22:23
6930 053f 500
Reposted fromtwice twice viascorpix scorpix
nowhere-girl
22:21
Reposted fromshakeme shakeme viaoxygenium oxygenium
nowhere-girl
22:20
(...) żyjemy więc zawsze w oczekiwaniu czegoś lepszego, i to często zarazem w pełnej żalu tęsknocie za minionym. Rzeczy teraźniejsze natomiast przyjmujemy w poczuciu tymczasowości, uważając je za nic innego, jak tylko drogę do celu. Dlatego to ludzie, spoglądając u kresu swych dni wstecz (...) ze zdziwieniem widzą, iż to, co na ich oczach przechodziło tak niedocenione i mdłe, stanowiło właśnie ich życie - było tym właśnie w czego oczekiwaniu żyli. I tak z reguły przebiega ludzkie życie - człowiek mamiony nadzieją, pląsa wprost w objęcia śmierci.
— Arthur Schopenhauer
22:18
5597 bbe5 500
Reposted fromPitch Pitch viaLotta12 Lotta12
nowhere-girl
22:18
9326 b6cd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapanicma panicma
nowhere-girl
22:17
..i wciskając się w ciebie tak mocno, jakbyście byli połamanym kawałkiem plastiku, który ktoś chciał skleić poksipolem. Ścisk aż do uduszenia.
— Radio Armageddon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl