Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2017

nowhere-girl
19:40
4014 bd81 500
Reposted frompesy pesy viapouler pouler
nowhere-girl
19:39
2222 0111
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapouler pouler
nowhere-girl
19:39
5372 a45a
Reposted fromkarahippie karahippie viapouler pouler
nowhere-girl
19:39
Leżałem w ubraniu na łóżku i myślałem o tym, że stoją tu różne meble, leżą książki, wiszą obrazy, ale to wszystko nie ma sensu. Ja też tu leżę i tez nie mam sensu.
— Tadeusz Różewicz
Reposted fromweightless weightless viapouler pouler
nowhere-girl
19:38
8514 acf7 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapouler pouler
nowhere-girl
19:38
2427 e03b
Reposted fromoutoflove outoflove viapouler pouler
19:38
8509 47ed 500
Reposted fromchristineroad christineroad viapouler pouler
nowhere-girl
19:38
8738 a99f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapouler pouler
nowhere-girl
19:38
Reposted fromTank Tank viapouler pouler

May 12 2017

06:37
nowhere-girl
06:36
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viawishyouwerehere wishyouwerehere
nowhere-girl
06:36
nowhere-girl
06:36
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieści
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere

May 10 2017

nowhere-girl
17:06
nowhere-girl
17:06
17:06
17:06
0435 5061 500
nowhere-girl
17:06
nowhere-girl
17:06
1573 083c 500
17:06
9139 751d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl